Τρόποι Εισαγωγής των Ελλήνων Εξωτερικού

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 01 και 02 (παιδιά Ελλήνων εξωτερικού και παιδιά υπαλλήλων εξωτερικού) επιλέγουν με δήλωση τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και του άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 

Διάβασε περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους  σε αρμόδια γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ειδικοί συνεργάτες του ΚΥΚΛΟΥ θα βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών μας, για να τους βοηθήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίου.

Διάβασε περισσότερα

Πως θα πάτε στα Γερμανικά Πανεπιστήμια

1. Δικαιολογητικά.

Απολυτήριο Λυκείου (Ακριβές φωτοαντίγραφο), μεταφρασμένο από το σχολείο η άλλον μεταφραστή. Οι βαθμοί των μαθημάτων των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου στα Ελληνικά και στα Γερμανικά.

2. Αναγνώριση τίτλου σπουδών.

Αν έχετε τουλάχιστον 50 μόρια στις Εισαγωγικές Εξετάσεις (Μέσο όρο 10 ) το απολυτήριο σας αναγνωρίζεται αυτόματα σαν FACHABITUR. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να σπουδάσετε μόνο στην αντίστοιχη Σχολή που έχετε περάσει και στην Ελλάδα.

3. Γενικές Πληροφορίες

Η κάθε πανεπιστημιακή Σχολή εκτός από το Απολυτήριο Λυκείου και την βαθμολογία των μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδική Βάση μπορεί να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά π.χ. γνώση Γερμανικής Γλώσσας, Βιογραφικό σημείωμα, κάποια Έκθεση σχετικά με τον λόγο που διαλέξατε την συγκεκριμμένη Πανεπιστημιακή Σχολή.

Πως θα έρθετε στον ΚΥΚΛΟ

Το φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ βρίσκεται κοντά στο STACHUS στο κέντρο του Μονάχου στην SONNENSTR. 21.

Η πρόσβαση εκεί γίνετε με σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βρίσκετε μεταξύ των δυο κεντρικών στάσεων STACHUS και SENDLIGERTOR.

Χάρτης