Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Η παροχή βασικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο αποτελεί αναμφισβήτητα θεμέλιο λίθο για την μετέπειτα σχολική πορεία του μαθητή.

Η πανδημική κρίση δυσχέραινε τα μικρά παιδιά, καθώς τα επιβάρυνε με δυσαναπλήρωτα κενά.

Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει μια μετέπειτα επιτυχημένη σχολική σταδιοδρομία, κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν τάχιστα όλες οι ελλείψεις. Εξειδίκευση του ΚΥΚΛΟΥ αποτελεί η ανάληψη αυτής της ευθύνης.

Στις ξένες γλώσσες που με μεγάλη επιτυχία παρακολουθούν οι μαθητές του ΚΥΚΛΟΥ από το δημοτικό κιόλας, προστέθηκαν τμήματα μαθηματικών και ελληνικών όλων των βαθμίδων, καθώς και όλα τα βασικά μαθήματα του γερμανικού σχολείου.

Τα αγγλικά θεωρούνται για τα ελληνόπουλα που μεγαλώνουν στο Μόναχο η δεύτερη ξένη γλώσσα μετά τη γερμανική. Σύμφωνα με το πρότυπο παιδαγωγικό μοντέλο προτείνεται η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας από την Β’ Δημοτικού ενώ της δεύτερης από την Ε’.

Εμείς προτείνουμε τμήματα εκμάθησης γερμανικών από την Β’ Δημοτικού, ενώ θεωρούμε ιδανική τάξη έναρξης μαθημάτων αγγλικών την Δ’ Δημοτικού. Ακολουθώντας το άνωθεν χρονοδιάγραμμα, οι μαθητές μας αποκτούν το πτυχίο του LOWER στην Γ’ Γυμνασίου και το Proficiency στα μέσα της Β’ Λυκείου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κατέχει και το πτυχίο του C1 του Goethe στα γερμανικά.

Έτσι απεγκλωβίζονται οι εξετάσεις των ξένων γλωσσών από την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Ταυτόχρονα, αρχίζοντας τα αγγλικά ένα χρόνο νωρίτερα από τα μαθήματα στο σχολείο, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα σε καμία βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης με το συγκεκριμένο μάθημα.

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Γερμανικά2
Αγγλικά2
Ελληνικά2
date-and-time

Δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέσω τηλεφώνου:

089 / 55 82 05