Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Οι περισσότεροι μαθητές που εμπιστεύονται τη σχολή μας, εγγράφονται ήδη από τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού και μας ακολουθούν μέχρι και την αποφοίτηση τους στην Γ’ Λυκείου.

Εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια τάξη κλειδί, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα σχολική εκπαίδευση του μαθητή, αυτή είναι αναμφίβολα η Γ’ Γυμνασίου με την προετοιμασία των εξετάσεων για το Qualifizierter Schulabschluss.

Σημασία στην προσπάθεια αυτή δεν έχει μόνο το πτυχίο που θα αποκομίσουν τα παιδιά. Άλλωστε θεωρούμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη σχολική τους εξέλιξη.

Ταυτόχρονα επιτυγχάνονται πλήθος άλλων παιδαγωγικών στόχων:

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Γερμανικά2
Αγγλικά4
Πληροφορική2