Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Οι τάξεις του Γυμνασίου αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ βασικής και ανώτατης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμά μας αφορά τις τελευταίες τρεις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (7η/9η) στα σχολεία και χωρίζεται σε δυο πυλώνες.

Στον ελληνικό, όπου ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό ορίζεται από το υπουργείο παιδείας στην Ελλάδα και στον γερμανικό, ο οποίος με τη σειρά του βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του „Mitteschule“ σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαυαρίας.

Οι απόφοιτοι μαθητές έχουν την επιλογή της εκπαιδευτικής πορείας που θα ακολουθήσουν περαιτέρω: Να συνεχίσουν στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της Μ10 και να εγγραφούν στο Λύκειο ή να ξεκινήσουν την εκμάθηση ενός επαγγέλματος (Ausbildung).

Η πανδημική κρίση επιβάρυνε τους μαθητές Γυμνασίου, καθώς προκάλεσε δυσαναπλήρωτα κενά.

Για μια επιτυχημένη σχολική σταδιοδρομία κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν τάχιστα όλες αυτές οι ελλέιψεις. Αυτή είναι η εξειδίκευση, αλλά και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο ΚΥΚΛΟΣ.

Πέρα από τη φροντιστηριακή ενίσχυση σχολικών αντικειμένων στον Κύκλο, ο μαθητής του Γυμνασίου μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα αγγλικής, αλλά και γερμανικής γλώσσας κάθε επιπέδου.

Ο Κύκλος προσφέρει στους μαθητές του ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα οποία τους παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένου πτυχίου ή πιστοποίησης της γερμανικής και αγγλικής γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Όλα τα τμήματα πραγματοποιούνται σε μορφή απλών, εντατικών ή ατομικών μαθημάτων.

Βασικό μας στόχο αποτελεί το να μιλήσει και γενικά να χρησιμοποιήσει ο μαθητής τη διδασκόμενη γλώσσα, με αυξανόμενη άνεση κατά την πρόοδο του επιπέδου σπουδών.

Προκειμένου οι σπουδαστές να ενταχθούν στο κατάλληλο τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων συμμετέχουν σε ειδικά τεστ αξιολόγησης, τα οποία κρίνουν το επίπεδο γνώσεων τους και διευκολύνουν τον σχηματισμό ομοιογενών τάξεων.

 

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Φυσική2
Χημεία2
Γλώσσα2
Αρχαία2
date-and-time

Δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέσω τηλεφώνου:

089 / 55 82 05