Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Στόχος είναι η άριστη εκμάθηση της ξένης γλώσσας παράλληλα με την μητρική. Είναι παιδαγωγικά αποδεδειγμένο ότι το καλό μορφωτικό επίπεδο,το πλούσιο λεξιλόγιο και η ευχέρεια λόγου στην μητρική, είναι σημαντικοί παράγοντες και για την καλύτερη γνώση και χρήση της ξένης γλώσσας. Ο Κύκλος με την πολύχρονη εμπειρία του προσφέρει τα ακόλουθα τμήματα ξένων γλωσσών: