Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Η Γ΄ Λυκείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τάξη στόχος. Η στιγμή που αναμένουν χρόνια φτάνει και οι μαθητές της Γ` τάξης Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους επιβεβαιώνουν οριστικά την αρχική δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού, την οποία έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και ένα Επιστημονικό Πεδίο, το οποίο ανάλογα με τις επιδιώξεις του, θα του επιτρέψει να δηλώσει τις σχολές που επιθυμεί.

Ο ΚΥΚΛΟΣ βρίσκεται δίπλα στο μαθητή και μετά από συζήτηση και ανάλογη αξιολόγηση τον βοηθά να προχωρήσει στη σωστή επιλογή. Η ορθή καθοδήγηση αποτελεί μακροχρόνια διαδικασία εμπιστοσύνης και φροντίδας.

Ξεκινώντας από την Α΄ Λυκείου η συνεργασία μαθητή και φροντιστηρίου είναι συνεχής, με αποτέλεσμα στην Γ’ Λυκείου οι μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι για την απόφασή τους.

καθιστούν τον ΚΥΚΛΟ την ιδανική επιλογή.