Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Τα τμήματα ένταξης των μαθητών μας με κριτήριο τη χρήση της γερμανικής γλώσσας στον προφορικό και το γραπτό λόγο κατανέμονται ως εξής:

  • Μαθητές που δεν μιλούν καθόλου γερμανικά – Αρχάριοι.
  • Μαθητές που γνωρίζουν στοιχειώδη ανάγνωση και γραφή, καταλαβαίνουν λίγο την γλώσσα, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν.
  • Μαθητές που καταλαβαίνουν, μιλούν, διαβάζουν και γράφουν την γερμανική γλώσσα σε ικανοποιητικό βαθμό.

Προσφέρονται τμήματα από την Β’ Δημοτικού και οι μαθητές ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια χωρίζονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Δημοτικό

ΕπίπεδοΏρες Διδασκαλίας
Α1/12
A1/22
A22
B12

Γυμνάσιο / Λύκειο

ΕπίπεδοΏρες Διδασκαλίας
A1/14
A1/24
A24
B14
B24
C14

Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση για νέους και ενήλικες. Πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι είναι ανεξάρτητοι χρήστες της γερμανικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μια εξέταση για νέους και ενήλικες. Πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει προχωρημένες γλωσσικές δεξιότητες και αντιστοιχεί στο επίπεδο (Β2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Το Goethe-Zertifikat C1 είναι μια εξέταση για ενήλικες. Πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει προχωρημένες γλωσσικές δεξιότητες και αντιστοιχεί στο επίπεδο (C1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Το Goethe-Zertifikat C2 είναι μια εξέταση για ενήλικες. Πιστοποιεί ότι οι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει προχωρημένες γλωσσικές δεξιότητες και αντιστοιχεί στο επίπεδο (C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.