Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους  σε αρμόδια γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ειδικοί συνεργάτες του ΚΥΚΛΟΥ θα βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών μας, για να τους βοηθήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίου.

Ειδικά οι υποψήφιοι και των τριών κατηγοριών που φοιτούν ή φοίτησαν σε σχολείο της Δημοκρατίας της Γερμανίας, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Γερμανία, από 20 Μαΐου μέχρι 10 Ιουλίου.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές/μέσα Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την έναρξή τους.