Οι υποψήφιοι των κατηγοριών 01 και 02 (παιδιά Ελλήνων εξωτερικού και παιδιά υπαλλήλων εξωτερικού) επιλέγουν με δήλωση τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο τα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β. Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Ειδικά οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, δηλώνουν υποχρεωτικά, αν θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών ή της Βιολογίας.

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικών κατηγοριών καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα (4) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα με τους αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.

Οι υποψήφιοι/ες για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

β) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

γ) Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

δ) Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).