Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Στον Κύκλο μπορεί κάποιος να μάθει αλλά και να εμβαθύνει τις γνώσεις του στην Αγγλική γλώσσα.

Ο Κύκλος προσφέρει στους μαθητές του μια ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα οποία οι μαθητές μας μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο ή πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας.

Όλα τα τμήματα πραγματοποιούνται μέσα από προγράμματα σε μορφή απλών, εντατικών ή ατομικών μαθημάτων.


Βασικός μας στόχος είναι να μιλήσει και γενικά να χρησιμοποιήσει ο μαθητής τη διδασκόμενη γλώσσα μέσα στην τάξη, με αυξανόμενη άνεση στην ικανότητα αυτή με την πρόοδο του επιπέδου σπουδών.

Οι σπουδαστές, πριν την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα θα πρέπει να κάνουν ένα τεστ αξιολόγησης το οποίο θα κρίνει το επίπεδο των γνώσεων τους.