Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Τα αγγλικά θεωρούνται για τα ελληνόπουλα  που μεγαλώνουν στο Μόναχο ως δεύτερη ξένη γλώσσα μετά την γερμανική. Το σωστότερο παιδαγωγικό μοντέλο προτείνει την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας από την Β’ Δημοτικού και της δεύτερης από την Ε’. Εμείς θεωρούμε την ιδανική τάξη για να αρχίσει κάποιο παιδί τα αγγλικά την Δ’ Δημοτικού. Ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμά μας θα πάρει το πτυχίο του LOWER στην Γ Γυμνασίου και στα μέσα της Β’ Λυκείου το Proficiency. Έτσι απεγκλωβίζονται οι εξετάσεις των αγγλικών από την προετοιμασία για τις πανελλήνιες στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Ταυτόχρονα αρχίζοντας ένα χρόνο νωρίτερα τα αγγλικά από το σχολείο τα παιδιά δεν θα αντιμετωπίσουν σε καμία βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ιδιαίτερο πρόβλημα με το συγκεκριμένο μάθημα.

Στην τάξη Α/B Junior συγχωνεύονται οι τάξεις Α Junior και B Junior σε ένα „one year curse“, σε μια σχολική χρονιά. Προσφέρονται τμήματα ελληνοαγγλικά, γερμανοαγγλικά καθώς και τμήματα „native speaker“.