Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ενδεδειγμένοι συνδυασμοί ομάδων από την Β΄ Λυκείου προς την Γ΄ Λυκείου που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής:

Αν στη Β΄ Λυκείου επιλέξω:
Τότε στη Γ΄ Λυκείου μπορώ να επιλέξω:
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ομάδα Θετικών Σπουδών
Ομάδα Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
ή
Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Το 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οδηγεί σε σχολές νομικής, ψυχολογίας, φιλοσοφικής και παιδαγωγικές. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα εδώ είναι τα Αρχαία (διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο), Ιστορία, Λατινικά και Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.

Η αντίστοιχη ομάδα των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας χωρίζεται σε δυο επιστημονικά πεδία.

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, ανοίγει πολυτεχνικές σχολές, στρατιωτικές, αστυνομίας, πυροσβεστικής και φυσικά σχολές Θετικών Επιστημών. Τα εξεταζόμενα μαθήματα εδώ είναι Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά προσανατολισμού και Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.

Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, αυτό των Επιστημών Υγείας και Ζωής ανοίγει σχολές ιατρικής, φαρμακευτικές, βιολογίας, στρατιωτικές, αστυνομίας και πυροσβεστικής. Οι μαθητές που θα το επιλέξουν, εξετάζονται στην Βιολογία, Χημεία, Φυσική αλλά και τη Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.

Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Σπουδών  Οικονομίας και Πληροφορικής απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές οικονομικών, πληροφορικής, αλλά και στρατιωτικές, αστυνομίας, πυροσβεστικής. Τα εξεταζόμενα μαθήματα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι Μαθηματικά προσανατολισμού, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Πληροφορική και Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.