Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διενεργούνται σε όλα τα μαθήματα 2 υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά το πρώτο και μία κατά το δεύτερο τετράμηνο με εξαίρεση το μάθημα της φυσικής αγωγής.

Στο μάθημα της πολιτικής παιδείας οι μαθητές εκπονούν επιπλέον και ερευνητική εργασία στο β΄ τετράμηνο, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού αυτού του τετράμηνου.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα παρακάτω μαθήματα:

  • Ιστορία
  • Φυσική
  • Άλγεβρα
  • Γεωμετρία
  • Χημεία
  • Αγγλικά
  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραματεία
date-and-time

Δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέσω τηλεφώνου:

089 / 55 82 05