Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Γυμνάσιο αποτελεί…

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Φυσική2
Γλώσσα2
date-and-time

Δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέσω τηλεφώνου:

089 / 55 82 05