Εγγραφές μαθητών/τριών σχολικού έτους 2022 – 2023

Αγαπητοί γονείς, το Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022 θα είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας της σχολής πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Την ίδια μέρα θα μοιραστούν οι έλεγχοι προόδου και θα γίνει η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους στα εκάστοτε τμήματα από τους καθηγητές τους, τη 2η διδακτική ώρα. Η σχολή θα ανοίξει…