Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Μετά την 4η τάξη του δηµοτικού (Grundschule) µπορεί κανείς να συνεχίσει στο Realschule (5η έως 10η τάξη). Η Realschule οδηγεί στο απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης „Mittlere Reife“. Στην συνέχεια µπορεί κανείς να ξεκινήσει µια επαγγελµατική εκπαίδευση (Berufsausbildung) και στη συνέχεια αν θέλει να επισκεφτεί το Berufsoberschule (BOS) για δυο χρόνια, από όπου του δίνεται η δυνατότητα της εισαγωγής στο πανεπιστήµιο (ανάλογα µε την κατεύθυνση ειδίκευσης). Επίσης µπορεί κανείς (µε τους ανάλογους βαθµούς) να συνεχίσει στο Fachoberschule (FOS), από όπου αποκτώντας το απολυτήριο, του δίνεται η δυνατότητα της εισαγωγής στο Hochschule für angewandte Wissenschaft (FH – πρώην: Fachhochschulen – αντίστοιχο του ελληνικού ΤΕΙ) ή µε καλές επιδόσεις στην 13η τάξη (FOS 13), στο Πανεπιστήµιο. Με µια δεύτερη ξένη γλώσσα µπορεί να επιτευχθεί γενική πρόσβαση σε όλα τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (allgemeines Abitur).

Μετά από επαγγελματική εκπαίδευση ή επαγγελματική δραστηριότητα (5 ετών), το Berufsoberschule (BOS) προσφέρει τα ίδια απολυτήρια με το FOS.

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Γερμανικά2
Αγγλικά4
Φυσική/Χημεία/Βιολογία (PCB)2

Είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων ή μόνο μιας επιλογής των μαθημάτων που προσφέρονται. Επίσης δίνεται η δυνατότητα παροχής ατομικών μαθημάτων.