Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Από το Mittelschule µπορεί να αποφοιτήσει κανείς µε το απλό απολυτήριο (Mittelschulabschluss) ή δίνοντας κάποιες ειδικές εξετάσεις, µε το ενισχυµένο απολυτήριο („Qualifizierender Mittelschulabschluss“ – Quali).

Εάν παρακολουθήσει κανείς την 10η τάξη („Mittlere Reife-Klasse“-„M-10“) µπορεί να αποκτήσει το απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στo Realschule, Mittlerer Schulabschluss („Mittlere Reife“).

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Γερμανικά2
Αγγλικά4
Πληροφορική2

Είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων ή μόνο μιας επιλογής των μαθημάτων που προσφέρονται. Επίσης δίνεται η δυνατότητα παροχής ατομικών μαθημάτων.