Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Gymnasium οδηγεί σε οκτώ ή εννέα χρόνια στο γενικό απολυτήριο („Abitur“), που επιτρέπει την δυνατότητα της εισαγωγής σε όλα τα πανεπιστήµια και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Από το σχολικό έτος 2018/2019, το Γυμνάσιο θα καλύπτει και πάλι εννέα σχολικά έτη, ξεκινώντας από την πέμπτη και την έκτη τάξη.


ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά2
Γερμανικά2

Είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων ή μόνο μιας επιλογής των μαθημάτων που προσφέρονται. Επίσης δίνεται η δυνατότητα παροχής ατομικών μαθημάτων.