Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Μια 2- (FOS 11 και 12) ή 3ετής (FOS 13) σχολική εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Fachoberschule (FOS).