Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Στα τμήματα Proficiency εντάσσονται οι μαθητές που έχουν αποκτήσει το πτυχίο του Lower. Οι μαθητές που μεταγράφονται από άλλα φροντιστήρια, πριν την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα δεν πρέπει να κάνουν τεστ αξιολόγησης, αρκεί να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις εξετάσεις στις οποίες θα λάβουν μέρος οι μαθητές. Έτσι προσφέρονται τμήματα FCE του Cambridge και τμήματα ECCE του Michigan.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δύο περιόδους για το Michigan, τον Νοέμβριο και τον Μάιο και σε τρεις περιόδους για το Cambridge, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο.