Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για τους μαθητές περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας 14 ωρών και Ομάδας Προσανατολισμού 18 ωρών.

Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, ανοίγει σχολές ιατρικής, φαρμακευτικές, βιολογίας, στρατιωτικές, αστυνομίας και πυροσβεστικής. Οι μαθητές που θα το επιλέξουν, εξετάζονται στην Βιολογία, Χημεία, Φυσική αλλά και τη Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.

Ως εκ τούτου, η ιδανική εβδομαδιαία πρόταση μαθημάτων του ΚΥΚΛΟΥ συντελεί, ώστε όχι μόνο να καλυφθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη, αλλά και να υπάρξει το αναγκαίο περιθώριο ενδελεχούς εμβάθυνσης και επαρκούς επανάληψης κατά το καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα