Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για τους μαθητές περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας 14 ωρών και Ομάδας Προσανατολισμού 18 ωρών.

Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές οικονομικών, πληροφορικής, αλλά και στρατιωτικές, αστυνομίας, πυροσβεστικής. Τα εξεταζόμενα μαθήματα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι Μαθηματικά προσανατολισμού, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Πληροφορική και Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.

Ως εκ τούτου, η ιδανική εβδομαδιαία πρόταση μαθημάτων του ΚΥΚΛΟΥ συντελεί, ώστε όχι μόνο να καλυφθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη, αλλά και να υπάρξει το αναγκαίο περιθώριο ενδελεχούς εμβάθυνσης και επαρκούς επανάληψης κατά το καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα