Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για τους μαθητές περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας 14 ωρών και Ομάδας Προσανατολισμού 18 ωρών.

Το 1ο Επιστημονικό Πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών οδηγεί σε σχολές νομικής, ψυχολογίας, φιλοσοφικής και παιδαγωγικές. Τα εξεταζόμενα μαθήματα εδώ είναι τα Αρχαία (διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο), Ιστορία, Λατινικά και Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία.

Ως εκ τούτου, η ιδανική εβδομαδιαία πρόταση μαθημάτων του ΚΥΚΛΟΥ συντελεί, ώστε όχι μόνο να καλυφθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη, αλλά και να υπάρξει το αναγκαίο περιθώριο ενδελεχούς εμβάθυνσης και επαρκούς επανάληψης κατά το καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα