Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Η Β΄ Λυκείου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τάξη της ευκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που τους εκφράζει και τους ταιριάζει καλύτερα. Με το νέο σύστημα λοιπόν καταργούνται οι κατευθύνσεις και στη θέση τους διαμορφώνονται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Στη Β΄Λυκείου διαμορφώνονται δύο Ομάδες Προσανατολισμού: η Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Ομάδα Θετικών Σπουδών ενώ στη Γ΄Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τρεις:

Στο Ινστιστούτο Σπουδών ΚΥΚΛΟΣ οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα, αλλά και εκείνα της γενικής παιδείας κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία και τους καθηγητές. Κατά τη διάρκεια αυτής της τάξης κρίνεται ωφέλιμο

ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

date-and-time

Δοκιμαστικό μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μέσω τηλεφώνου:

089 / 55 82 05