Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Με απόλυτο προγραμματισμό επιτυγχάνουμε την ολοκληρωμένη κάλυψη της ύλης διεξοδικά, υπεύθυνα και έγκυρα και εξασφαλίζουμε στον μαθητή την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στις εξετάσεις, είτε σχολικές είτε πανελλαδικές.

Με πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπληρώσουν κενά και να εμπεδώσουν καλύτερα τα δυσνόητα τμήματα της ύλης.

Με προγραμματισμένα διαγωνίσματα και με ολιγόλεπτα tests, ο μαθητής αποκτά την απαιτούμενη εμπειρία του “διαγωνίζεσθαι” και ο καθηγητής εντοπίζει τις ενδεχόμενες αδυναμίες του.

Οι υψηλές βαθμολογίες και οι επιτυχίες των μαθητών μας στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποδεικνύουν ότι όντως έχουμε εκπληρώσει μέχρι στιγμής τους δικούς μας στόχους.