Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Το Grundschule της Βαυαρίας περιλαμβάνει τις τάξεις 1 έως 4.

Είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων ή μόνο μιας επιλογής των μαθημάτων που προσφέρονται. Επίσης δίνεται η δυνατότητα παροχής ατομικών μαθημάτων.