Ο ΚΥΚΛΟΣ σας προσφέρει ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών

Das griechische Gymnasium umfasst die Klassen (Kl.7, 8, 9) des 12-jährigen griechischen Schulsystems….