Ομογένεια τμημάτων

Ο ΚΥΚΛΟΣ παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε τμήματα με μέγιστο αριθμό αυστηρά τους 8 μαθητές, σε κλειστά τμήματα 3-4-5 ατόμων, σε ειδικά τμήματα „επιπέδου“ και τέλος σε ιδιαίτερα μαθήματα.

Η διδασκαλία κάθε αντικειμένου ξεκινά από μηδενική βάση, ώστε ο κάθε μαθητής να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την ύλη, ανεξάρτητα από το μαθησιακό του «μητρώο», αρκεί βέβαια να το επιθυμεί και ο ίδιος και να είναι πρόθυμος να καταβάλλει την ανάλογη προσπάθεια μέσω συστηματικής μελέτης.

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ο ΚΥΚΛΟΣ φροντίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή να έχει ως συνεργάτες του άριστους στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Στην πληθώρα των πεπειραμένων καθηγητών ενσωματώνονται με ιδανικό τρόπο νέοι συνεργάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους προσθέτουν στο υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του φροντιστηρίου μας το ταλέντο, τον ενθουσιασμό, το ζήλο και την ακόρεστη δίψα τους για επιτυχίες.

Το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο λειτουργούν καθηγητές και μαθητές ευνοεί άριστα την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων παιδαγωγικών στόχων, ώστε αμφότεροι να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ενημέρωση γονέων​

Η ενεργή συνεργασία γονέων και καθηγητών του φροντιστηρίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχι μόνο για την μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή, αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Οι γονείς ενημερώνονται για τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, την πρόοδο και τις γραπτές επιδόσεις των παιδιών τους στις τακτικές εξαμηνιαίες συναντήσεις με τους καθηγητές του φροντιστηρίου τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο, αλλά και σε εξατομικευμένες συναντήσεις με τους υπεύθυνους καθηγητές, οποτεδήποτε το θελήσουν.

 

Προσομειώσεις εξετάσεων

Σημαντική καινοτομία των φροντιστηρίων μας τμημάτων θεωρείται το πυκνό πρόγραμμα διαγωνισμάτων καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτά προσομοιάζουν απόλυτα με τις αντίστοιχες των εκάστοτε εξετάσεων. Επιλέγουμε σκόπιμα τη συγκεκριμένη τακτική, ούτως ώστε:

  • Να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων
  • Να κινητοποιείται ο μαθησιακός τους δυναμισμός
  • Να παρέχεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώνουν το επίπεδο γνώσεων
  • Να επιβεβαιώνεται η πρόοδος των μαθητών

Σύστημα επιτυχίας

Ο ΚΥΚΛΟΣ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνοδεύει τους μαθητές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μέχρι και την αποφοίτησή τους από το σχολείο.

Σε αντίθεση με τα φροντιστήρια της Ελλάδος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας ως ειδική „κατηγορία ομογενών“, εμείς προετοιμάζουμε ισότιμα τους μαθητές με βάση τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

Η διαφορά αντικατοπτρίζεται στις επιτυχίες μας: Κάθε χρόνο οι πρώτοι των πρώτων είναι μαθητές μας!

Βοηθήματα κα εγχειρίδια

Ο ΚΥΚΛΟΣ πρωτοπορεί με μία σειρά επιπρόσθετων παροχών που προσφέρει στους σπουδαστές τους όπως:

  • Βοηθήματα και εγχειρίδια, τα οποία έχουν επιμεληθεί με εξαιρετική φροντίδα ορισμένοι από τους πλέον καταξιωμένους εκπαιδευτικούς.
  • Μεθοδικά οργανωμένες σημειώσεις και πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων.
  • Ευέλικτα προγράμματα, προκειμένου να μπορούν οι σπουδαστές να διαθέτουν ελεύθερο χρόνο για προσωπική μελέτη και εξωσχολικές δραστηριότητες
  • Συμβουλές και πρακτική βοήθεια κατά την συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και τους απόφοιτους από εξειδικευμένο προσωπικό